jordmorelin.noElin Johannessen starter opp privatpraksis som jordmor og sexologisk rådgiver på Bygnes, Karmøy. TYFON strategi og konsept har bistått med webmarkedsføring, webdesign, logodesign og rådgivning.

Nå har gravide i Haugesundregionen fått et alternativ til det offentlige tilbudet. Jordmorelin.no tilbyr svangerskapskontroller , svangerskapskurs, hjemmebesøk ved tidlig hjemreise etter fødsel, følling prøve av barnet, akupunktur i forbindelse med siste del av svangerskapet og amming, 6-ukerskontroll, ettersamtale etter fødsel og ammeveiledning, Elin har også spesialutdanning i sexologisk rådgivning.

Ta en tur innom å se på nettsidene:
jordmorelin.no