strategisk design

-en av pilarene i god merkevarebygging

Med strategisk design mener vi et design som bygger på en kommunikasjonsstrategi. Når man først legge ned mye arbeid og penger i et design er det viktig at det virker. Vi bruker de strategiske retningslinjene i kommunikasjonsstrategien for å fokusere designet mot marked og målgruppe.

Strategisk design er en av pilarene i god merkevarebygging og den visuelle identiteten til en bedrift må gjenspeile det bedriften står for og hvem kundene er.